Deltidsstudier i trosopplæring

Trosopplæring som nettstudium

Bibelen – troens kilde – 15 stp

(Høsten 2018 ved VID Stavanger)
Emnet er et kristendomskunnskapsemne som belyser ulike tekster i Bibelen og viser hvordan Bibelen har en selvsagt og sentral plass i kirkens liv. Flere av tekstene er relatert til kirkeåret. Emnet gir kunnskap om hvordan Bibelen behandler sentrale emner i teologien, og hvordan livet i alle sine fasetter avspeiles i Bibelen. Emnet viser også hvordan bibeltekster kan anvendes i trosopplæringen. Dette emnet er et rent nettstudium.

Opplegg: 16 internettleksjoner + mindre oppgaveløsninger underveis.
Eksamen: I begynnelsen av desember.
Forelesere: Anna Rebecca Solevåg, postdoktor i Det nye testamente. og Magnar Kartveit, professor i Det gamle testamente.
Emnebeskrivelse: Bibelen - troens kilde - Bachelor
Studenter som allerede er tatt opp på nettstudiet i trosopplæring, enten ved MF eller VID Stavanger, sender en e-post til Inger Brit Haugen, opptaksleder ved VID Stavanger.

Barn og unge i trosopplæringen – 15 stp

(Våren 2019 ved MF)
OBS: Emne vil bli noe revidert, og ny tekst kommer i slutten av oktober - begynnelsen av november.
Emnet er et pedagogisk emne som gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringsreformen i Den norske kirk: reformens bakgrunn, innhold og kontekst. Det belyser også problemstillinger knyttet til den kristne oppdragelsen i hjemmet, i familiens nettverk, og i samspillet mellom hjemmet og kirkens trosopplæring. Barne- og ungdomsteologi drøftes i lys av psykologi, læringsteori og luthersk dåpsteologi. I dette emnet inngår en obligatorisk samling ved MF.

Opplegg: Internettleksjoner, arbeidsoppgaver i tilknytning til leksjonene, studiesamling i Oslo på MF vitenskapelig høyskole 7. og 8. mars.
Eksamen: Innlevering av mappe bestående av tre oppgaver.
Forelesere: Morten Holmqvist, Heid Leganger-Krogstad, Erling Birkedal og Astrid Sandsmark
Emnebeskrivelse: Barn og unge i trosopplæringen - Bachelor

Kirkens tro og tradisjon – 15 stp

(Høsten 2019 ved MF)
Emnet er et kristendomskunnskapsemne som gir grunnleggende kunnskap om kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv, og evne til å reflektere over hvordan denne arven kan stå i en fruktbar dialog med etiske utfordringer og religions- og livssynsmangfoldet i dagens samfunn.

Emnebeskrivelse: Kirkens tro og tradisjon - Bachelor

Levende tro – kristen tro i praksis – 15 stp

(Våren 2020 ved VID Stavanger)
I dette pedagogiske emnet skal studentene arbeide med spørsmål om hvordan troen leves og praktiseres, både i en gudstjenestemessig ramme og i hverdagslivet. Emnet vil også ta opp et utvalg av sentrale tema knyttet til det å være menneske og ung.

Opplegg: 18 internettleksjoner (6 leksjoner pr delemne), arbeidsoppgaver i tilknytning til leksjonene, én samling 18.-19. mars 2020 i Trondheim
Eksamen: Innlevering av eksamensessay.
Forelesere: Terese Bue Kessel, Hans Austnaberg og Karen Margrete E. Mestad.
Emnebeskrivelse: Levende tro - kristen tro i praksis - Bachelor
OBS: Merk at endringer i emnebeskrivelsen kan forekomme fram til semesterstart.