Deltidsstudier i trosopplæring

Trosopplæring som nettstudium

Kirkens tro og tradisjon – 15 stp

(Høsten 2017 ved MF)
Emnet er et kristendomskunnskapsemne som gir grunnleggende kunnskap om kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv, og evne til å reflektere over hvordan denne arven kan stå i en fruktbar dialog med etiske utfordringer og religions- og livssynsmangfoldet i dagens samfunn.

Opptak: Søknadsfristen er utgått (15. juni 2017).

Emnebeskrivelse:
Kirkens tro og tradisjon - Bachelor
Kirkens tro og tradisjon - Master (Ta kontakt med en studieveileder på MF hvis du ønsker dette som del av Master i kirkelig undervisning)
OBS: Merk at mindre endringer i emnebeskrivelsen kan forekomme fram til semesterstart.

Levende tro – kristen tro i praksis – 15 stp

(Våren 2018 ved VID Stavanger)
I dette pedagogiske emnet skal studentene arbeide med spørsmål om hvordan troen leves og praktiseres, både i en gudstjenestemessig ramme og i hverdagslivet. Emnet vil også ta opp et utvalg av sentrale tema knyttet til det å være menneske og ung.

Opptak: Søknadsweb VID, søknadsfrist UTVIDET til 15.januar 2018!

Oppstart: Januar 2018
Opplegg: 18 internettleksjoner (6 leksjoner pr delemne), arbeidsoppgaver i tilknytning til leksjonene, én samling i Stavanger på Misjonshøgskolen.
Eksamen: Innlevering av eksamensessay.
Forelesere: Terese Bue Kessel, Hans Austnaberg og Karen Margrete E. Mestad.
Emnebeskrivelse:
Levende tro - kirkens tro i praksis - bachelor

Levende tro - kirkens tro i praksis - blir ikke tilbudt på masternivå.Bibelen – troens kilde – 15 stp

(Høsten 2018 ved VID Stavanger)
Emnet er et kristendomskunnskapsemne som belyser ulike tekster i Bibelen og viser hvordan Bibelen har en selvsagt og sentral plass i kirkens liv. Flere av tekstene er relatert til kirkeåret. Emnet gir kunnskap om hvordan Bibelen behandler sentrale emner i teologien, og hvordan livet i alle sine fasetter avspeiles i Bibelen. Emnet viser også hvordan bibeltekster kan anvendes i trosopplæringen. Dette emnet er et rent nettstudium.

Opplegg: 16 internettleksjoner + mindre oppgaveløsninger underveis.
Eksamen: I begynnelsen av desember.
Forelesere: Anna Rebecca Solevåg, postdoktor i Det nye testamente. og Magnar Kartveit, professor i Det gamle testamente.
Emnebeskrivelse:
Bibelen - Troens kilde - Bachelor og master
(Ta kontakt med en studieveileder på MF hvis du ønsker dette som del av Master i kirkelig undervisning)
Studenter som allerede er tatt opp på nettstudiet i trosopplæring, enten ved MF eller VID Stavanger, sender en e-post til Inger Brit Haugen, opptaksleder ved VID Stavanger.

Barn og unge i trosopplæringen – 15 stp

(Våren 2019 ved MF)
Emnet er et pedagogisk emne som gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringsreformen i Den norske kirk: reformens bakgrunn, innhold og kontekst. Det belyser også problemstillinger knyttet til den kristne oppdragelsen i hjemmet, i familiens nettverk, og i samspillet mellom hjemmet og kirkens trosopplæring. Barne- og ungdomsteologi drøftes i lys av psykologi, læringsteori og luthersk dåpsteologi. I dette emnet inngår en obligatorisk samling ved MF.

Opplegg: Internettleksjoner, arbeidsoppgaver i tilknytning til leksjonene, én studiesamling i Oslo på Det teologiske menighetsfakultet (MF) 16.-17. februar.
Eksamen: Innlevering av mappe bestående av tre oppgaver.
Forelesere: Morten Holmqvist, Heid Ledganger-Krogstad, Erling Birkedal og Astrid Sandsmark

Emnebeskrivelse:
Barn og unge i trosopplæringen - Bachelor
Barn og unge i trosopplæringen - Master (Ta kontakt med en studieveileder på MF hvis du ønsker dette som del av Master i kirkelig undervisning)


Om Fronter

Fronter vil bli brukt i undervisningen. For en innføring i bruk av Fronter, kan du se på denne PowerPointen.

Informasjon om emnene på masternivå

Inntil to emner som er tatt på masternivå i årsstudiet i trosopplæring kan innpasses i graden Master in Global Studies (fordypning Global Theology) ved Misjonshøgskolen. Dette forutsetter at masteroppgaven skrives om trosopplæring i en global kontekst.
Les mer på Misjonshøgskolens nettside, eller kontakt studieveileder ved Misjonshøgskolen.

Ved valg av masteremner som planlegges inni Master i kirkelig undervisning (kateketutdanning) ved MF, kontakt studieveileder Mona Gulbrandsen Bø for godkjenning.