Om emnene

Detaljert emneinformasjon

Kirkens tro og tradisjon – 15 stp

Høsten 2021 ved MF

Emnet er et kristendomskunnskapsemne som gir grunnleggende kunnskap om kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv, og evne til å reflektere over hvordan denne arven kan stå i en fruktbar dialog med etiske utfordringer og religions- og livssynsmangfoldet i dagens samfunn.


Levende tro – kristen tro i praksis – 15 stp

Våren 2022 ved VID Stavanger

I dette pedagogiske emnet skal studentene arbeide med spørsmål om hvordan troen leves og praktiseres, både i en gudstjenestemessig ramme og i hverdagslivet. Emnet vil også ta opp et utvalg av sentrale tema knyttet til det å være menneske og ung.

Opplegg:
18 internettleksjoner (6 leksjoner pr delemne), arbeidsoppgaver i tilknytning til leksjonene, én samling.
Eksamen:
Innlevering av eksamensessay
Søknad:
Søknadsfrist:
1. desember 2021 (løpende opptak fram til studiestart ved kapasitet)
Forelesere:
Emnebeskrivelse:
Levende tro - kristen tro i praksis - Bachelor
OBS: Merk at endringer i emnebeskrivelsen kan forekomme fram til semesterstart.

Bibelen – troens kilde – 15 stp

Høsten 2022 ved VID Stavanger

Emnet er et kristendomskunnskapsemne som belyser ulike tekster i Bibelen og viser hvordan Bibelen har en selvsagt og sentral plass i kirkens liv. Flere av tekstene er relatert til kirkeåret. Emnet gir kunnskap om hvordan Bibelen behandler sentrale emner i teologien, og hvordan livet i alle sine fasetter avspeiles i Bibelen. Emnet viser også hvordan bibeltekster kan anvendes i trosopplæringen. Dette emnet er et rent nettstudium.

Opplegg:
16 internettleksjoner + mindre oppgaveløsninger underveis.
Eksamen:
I begynnelsen av desember.
Forelesere:
Anna Rebecca Solevåg, postdoktor i Det nye testamente og Magnar Kartveit, professor i Det gamle testamente.
Emnebeskrivelse:

Studenter som allerede er tatt opp på nettstudiet i trosopplæring, enten ved MF eller VID Stavanger, sender en e-post til Inger Brit Haugen, opptaksleder ved VID Stavanger.


Barn og unge i trosopplæringen – 15 stp

Våren 2023 ved MF (ubestemt)

Emnet er et pedagogisk emne som gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringsreformen i Den norske kirk: reformens bakgrunn, innhold og kontekst. Det belyser også problemstillinger knyttet til den kristne oppdragelsen i hjemmet, i familiens nettverk, og i samspillet mellom hjemmet og kirkens trosopplæring. Barne- og ungdomsteologi drøftes i lys av psykologi, læringsteori og luthersk dåpsteologi. I dette emnet inngår en obligatorisk samling ved MF.

Opplegg:
Internettleksjoner, arbeidsoppgaver i tilknytning til leksjonene, studiesamling i Oslo på MF.
Eksamen:
Innlevering av mappe bestående av tre oppgaver.
Forelesere:
Morten Holmqvist, Heid Leganger-Krogstad, Erling Birkedal og Astrid Sandsmark
Emnebeskrivelse: