Målgruppe

- Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.
- Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap / trosopplæring.

Studiet er åpent for alle interesserte som har generell studiekompetanse, eller ønsker en realkompetansevurdering.

De fire emnene

Bibelen – troens kilde
Høsten 2018 ved VID Stavanger


Barn og unge i trosopplæringen
Våren 2019 ved MF


Kirkens tro og tradisjon
Høsten 2019 ved MF 


Levende tro – kristen tro i praksis
Våren 2020 ved VID Stavanger

Eksamen

Hvert emne har en form for avsluttende vurdering. Det kan være en skriftlig prøve eller innlevering av en vurderingsmappe der anvendelse av kunnskapen i en lokal sammenheng står i fokus.