Målgruppe

- Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.
- Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap / trosopplæring.

Studiet er åpent for alle interesserte som har generell studiekompetanse, eller ønsker en realkompetansevurdering.

De fire emnene

Bibelen – troens kilde
Høsten 2020 ved VID Stavanger


Barn og unge i trosopplæringen
Våren 2021 ved MF


Kirkens tro og tradisjon
Høsten 2021 ved MF 


Levende tro – kristen tro i praksis
Våren 2022 ved VID Stavanger


Det garanteres at studenter som starter på studiet høsten 2020 får fullføre studiet med alle fire emnene (60 studiepoeng).

Eksamen

Hvert emne har en form for avsluttende vurdering. Det kan være en skriftlig prøve eller innlevering av en vurderingsmappe der anvendelse av kunnskapen i en lokal sammenheng står i fokus.