Studenthistorier

Tina Paulsen, trosopplærer i Ørland menighet

Tina Marie Rødde Paulsen

Trosopplærer i Ørland menighet

Studiet for meg har betydd enormt mye. Jeg opplevde at små kurs ikke ga meg det jeg opplevde jeg manglet. Det å få mulighet til å gjøre dypere dykk ga meg en innsikt og større forståelse av det jeg manglet.
For meg ble studiet en slags lysbryter til å se helheten og forstå oppgaven min som trosopplærer bedre. Jeg fikk en utvikling både i rollen min som trosopplærer men også på det personlige plan.
Vakote Yama, Oppsal menighet i Oslo

Vakote Yama

Oppsal menighet i Oslo

Gjennom studiene på VID har jeg lært mye om trosopplæringen i DNK, både innholdsmessig og historisk. Jeg har styrket min kompetanse innen bibelfag og trospraksis.
Det at teorien er tett knyttet til praksisfeltet, gjør studiene svært relevante/anvennelige i min hverdag som trosopplærer.
Åse Kjelby, ungdomsleder i Ræge menighet

Åse Kjelby

Ungdomsleder i Ræge menighet

Jeg er ei av de som kom inn på realkompetanse, med "kun" treårig yrkesfaglig utdanning på VGS (og 10-12 år på søndagsskolen 😀) å skilte med.
Det føltes skummelt å starte å studere, og først tenkte jeg å kun ta et enkeltemne, men så fortsatte jeg visst. Lærerikt, og veldig inn i det jeg jobber med i kirka.
Så er det litt stilig å oppdage at mange av de erfaringene jeg har gjort meg ved å jobbe i kirka i 6 år, har andre gjort før, og til og med forsket på og skrevet bøker om. Da får jeg satt litt tanker og erfaringer i system.
Kan anbefales.