Om studiet

4 x 15 studiepoeng

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge, og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål knyttet til Bibel, tro, tradisjon og læring?

MF vitenskapelig høyskole og VID Stavanger har sammen utarbeidet et grunnstudium i trosopplæring som er tilpasset Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Studiet er kompetansegivende. Det består av fire emner som tas over fire semester og gir 60 studiepoeng; ett emne hvert semester. Studiet er i hovedsak et nettstudium, men med muligheter i noen emner til en samling ved enten VID Stavanger eller MF. Hvert emne gir 15 studiepoeng og kan tas som en selvstendig enhet. Deltagerne kan velge om de vil ta ett eller flere emner – basert på behov og tidligere utdanning.

Emnene kan bygges inn i et lengre studieløp som kan føre frem til menighetspedagog (bachelor). Enkeltemnene kan også inngå i andre utdanninger. Studiet gir en god innføring i sentrale deler av trosopplæringsplanen, med sikte på å gi faglig trygghet for utøvere innenfor kirkens trosopplæring. Emnene er lagt opp slik at kunnskapen skal kunne anvendes i det lokale trosopplæringsarbeidet.

Målgruppe

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse og evt realkompetansevurdering. Hvis søker ønsker realkompetansevurdering må dette oppgis i søknaden. 

De fire emnene

De fire emnene som undervises er:

Vi tilbyr emnene på bachelornivå.
Ved behov kan det tilbys varianter av emnene med omfang 10 studiepoeng.

Pris

Studieavgift er oppgitt på hvert studiested sin nettside. 

Eksamen

Hvert emne har en form for avsluttende vurdering. Det kan være en skriftlig prøve eller innlevering av en vurderingsmappe der anvendelse av kunnskapen i en lokal sammenheng står i fokus.

Etter fullført emne/nettstudium vil du ha tilgang til resultatene dine i Vitnemålsportalen. Resultatene kan deles elektronisk.

Hvordan søke

Man kan søke til hvert enkelt emne uten å ha tatt de foregående emnene. For mer info om opptak, se Om emnene.

Canvas

Canvas vil bli brukt i undervisningen. For en innføring i bruk av Canvas, kan du se på VID sin Introduksjon til Canvas for studenter.