Om emnene

Detaljert emneinformasjon

OBS: Merk at endringer i emnebeskrivelsene kan forekomme fram til semesterstart.

Kirkens tro og tradisjon – 15 studiepoeng

Høst-semester ved MF

Emnet er et kristendomskunnskapsemne som gir grunnleggende kunnskap om kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv, og evne til å reflektere over hvordan denne arven kan stå i en fruktbar dialog med etiske utfordringer og religions- og livssynsmangfoldet i dagens samfunn.

Emnebeskrivelse


Kristen tro i praksis i trosopplæring – 15 studiepoeng

Vår-semester ved VID Stavanger

I dette pedagogiske emnet skal studentene arbeide med spørsmål om hvordan troen leves og praktiseres, både i en gudstjenestemessig ramme og i hverdagslivet. Emnet vil også ta opp et utvalg av sentrale tema knyttet til det å være menneske og ung.

Opplegg

Eksamen

Forelesere

Emnebeskrivelse


Bibelen for trosopplærere – 15 studiepoeng

Høst-semester ved VID Stavanger

Emnet er et kristendomskunnskapsemne som belyser ulike tekster i Bibelen og viser hvordan Bibelen har en selvsagt og sentral plass i kirkens liv. Flere av tekstene er relatert til kirkeåret. Emnet gir kunnskap om hvordan Bibelen behandler sentrale emner i teologien, og hvordan livet i alle sine fasetter avspeiles i Bibelen. Emnet viser også hvordan bibeltekster kan anvendes i trosopplæringen. Dette emnet er et rent nettstudium.

Opplegg

Eksamen

Forelesere

Emnebeskrivelse


Barn og unge i trosopplæringen – 15 studiepoeng

Vår-semester ved MF

Emnet er et pedagogisk emne som gir grunnleggende kunnskap om trosopplæringsreformen i Den norske kirk: reformens bakgrunn, innhold og kontekst. Det belyser også problemstillinger knyttet til den kristne oppdragelsen i hjemmet, i familiens nettverk, og i samspillet mellom hjemmet og kirkens trosopplæring. Barne- og ungdomsteologi drøftes i lys av psykologi, læringsteori og luthersk dåpsteologi. I dette emnet inngår en obligatorisk samling ved MF.

Opplegg

Eksamen

Forelesere

Emnebeskrivelse